BloggDigitalisering - en guide til folqet!

Digitalisering - en guide til folqet!

I takt med at teknologien utvikler seg i rekordfart, vokser også hyppigheten av når ett bestemt ord dukker opp i forretningsdiskusjoner, strategimøter og teknologidebatter: Digitalisering.

Eldri Coll Mossige
Daglig leiar
Publisert 08.12.2023
Oppdatert 29.01.2024
11 min lesetid
Digitaliseringens kunst byr på mange muligheter og utfordringer. Hva må til for å lykkes med digitalisering?
Digitaliseringens kunst byr på mange muligheter og utfordringer. Hva må til for å lykkes med digitalisering?

Den representerer en radikal forandring i hvordan vi jobber, kommuniserer, og genererer verdi. Derfor er det så viktig at du forstår og omfavner digital endring og transformasjon.

Men først, det basics.

Hva er egentlig digitalisering?

Mange har forsøkt å forklare digitalisering. Vi skal ikke brette ut enda en forklaring, men heller forsøke å oppsummere det mange kloke hoder har sagt allerede

Digitalisering er egentlig ikke én ting, men to:

 1. Å ta i bruk datateknologi for å erstatte eller effektivisere manuelle eller fysiske oppgaver.
 2. Måten stadig flere deler av vårt sosiale liv endres i møte med digital kommunikasjon.

Så, når vi snakker om digitalisering, snakker vi egentlig om hvordan livene våre og jobbene våre forandres av digitale dingser og nettverk. Samtidig handler det om mye mer enn bare dingsene – det handler om en helt ny måte å gjøre ting på. Fra å chatte med venner til hvordan bedriften din opererer. Det er en spennende tid, fylt med utviklingsmuligheter og kanskje litt for mange tekniske valg.

La oss se på digitaliseringens kjerne, hvordan den kommer til uttrykk i praksis, hvilke utfordringer den bærer med seg, og hva som skal til for å lykkes. Heng på!

Digitaliseringens kjerne

Digitalisering er altså mye mer enn bare implementering av ny teknologi; det er en grunnleggende forandring i måten sjappa di jobber på. En slik digital transformasjon vil strekke seg fra å bruke avanserte dataprogrammer og automatisering, til at dere endrer hele organisasjonen.

Når du digitaliserer, omstrukturerer du prosessene i bedriften din for å dra nytte av datadrevet innsikt, øke effektiviteten og forbedre kundeopplevelsen. Derfor handler digitalisering også om kulturell endring, der teknologi blir en integrert del av din bedrifts DNA, påvirker beslutningsprosesser og hvordan dere interagerer med kundene og hverandre. Og det er her mye av arbeidet, og mulighetene, ligger i å “digitalisere seg selv”:

Gjennom digitalisering oppdager dere nye muligheter for innovasjon og vekst, og posisjonerer dere for å møte utfordringer i fremtiden. Dette krever mye egeninnsats, men det er verdt det. Ledere som tenker digitalt er bedre i stand til å hjelpe organisasjonen med å lykkes, og bygge en robust arbeidskultur for fremtiden. Og selskaper som har dette på plass, er raskere ved endringer i markedet og til å utnytte nye forretningsmuligheter.

Digitalisering i praksis

Hvordan tar du egentlig steget inn i den digitale verden på vegne av bedriften din? Det er ikke bare snakk om å hoppe på den nyeste teknologibølgen, men om å forandre måten dere opererer på fra grunnen av.

Tenk på en liten kafé som begynner å bruke et nettbasert bestillingssystem. Før måtte de kanskje notere bestillinger for hånd, noe som tok tid og kunne føre til feil. Men nå? Klikk, og vips, så er bestillingen registrert, kunden får bekreftelse på mobilen, og køen flyter mye raskere.

Eller se for deg et større selskap som tidligere baserte strategier på antakelser og magefølelse. Nå bruker de avansert dataanalyse for å forstå kundenes atferd bedre. Det er som å ha en krystallkule som faktisk fungerer. De kan se trender, forutsi etterspørsel og justere tilbudet sitt nesten i sanntid.

Og la oss ikke glemme automatisering. Dette handler ikke bare om roboter som monterer biler lenger. Det handler om programvare som automatisk sorterer innkommende kundehenvendelser, eller som hjelper til med å optimalisere lagerhold. Det sparer tid, reduserer feil, og frigjør ansatte til å jobbe med mer meningsfylte oppgaver.

Men det stopper ikke der. Digitalisering har også en enorm innvirkning på hvordan bedrifter samhandler med kundene sine. Med sosiale medier og digitale markedsføringsverktøy kan bedrifter nå ut til et mye større publikum enn før, skape engasjement og bygge en engasjert følgerskare.

Utfordringer med digitalisering

Selv om digitalisering høres ut som en smidig seilas, lurer det alltid skjær i sjøen. Ofte er det ikke teknologien selv, men menneskene som skal bruke den. Å få hele teamet om bord med nye systemer og verktøy kan være en utfordring. Tenk deg at du har brukt samme gamle, trofaste metode i årevis, og plutselig skal alt forandres. Det er ikke rart at noen blir skeptiske.

Som leder kan du ikke bare tenke på hvilken software du skal bruke; du må også jobbe med teamets innstilling. Det handler om å bygge en kultur der endring er velkommen, og hvor alle ser verdien i å omfavne ny teknologi.

Så, hvordan gjør man det? Det starter med god kommunikasjon og opplæring. Det handler om å forklare hvorfor endringene er nødvendige og hvordan de vil gjøre alles jobb enklere og mer spennende på sikt. Og husk, det er helt ok å ta små skritt. Ikke alle trenger å bli digitale eksperter over natten.

Digitalisering byr på unike utfordringer som krever gjennomtenkte løsninger. Hver situasjon er unik, men her er noen utfordringer vi ser mange av våre kunder møter langs sin digitale reise - og noen innledende tanker rundt løsninger:

Motstand mot endring

Å endre etablerte arbeidsmåter kan møte motstand blant ansatte, spesielt hos dem som ikke føler seg komfortable med teknologi.

Forslag til løsning:

 • Interaktiv opplæring: Innfør opplæringsøkter som er engasjerende og interaktive, hvor ansatte kan prøve ut nye verktøy i en trygg setting.
 • Innspill og tilbakemeldinger: Opprett kanaler hvor ansatte kan gi tilbakemeldinger og føle at deres innspill er verdsatt. Dette kan bidra til å skape en følelse av eierskap til endringene.

Teknologiske hindringer

Variasjon i digitale ferdigheter blant ansatte kan skape utfordringer i implementeringsfasen.

Forslag til løsning:

 • Tilpasning til individuelle behov: Design opplæringsprogrammer som er tilpasset individuelle ferdigheter og læringspreferanser.
 • Ressursgrupper: Etabler interne støttegrupper som kan hjelpe ansatte med å løse tekniske problemer og utfordringer i sanntid.

Integrering av nye systemer

Å finne den riktige balansen mellom nye og eksisterende systemer kan være vanskelig.

Forslag til løsning:

 • Grundig behovsanalyse: Før innføring av nye systemer, gjennomfør en detaljert behovsanalyse for å forstå hvordan de vil påvirke nåværende arbeidsflyt.
 • Fleksibel implementering: Bruk en trinnvis tilnærming til implementering, slik at ansatte kan tilpasse seg nye systemer over tid.

Kulturendringer

Å skape en kultur som fremmer digitalisering krever tid og engasjement.

Forslag til løsning:

 • Lederskapets rolle: Ledere må aktivt fremme og demonstrere fordeler med digitalisering.
 • Gjennomsiktighet: Vær åpen om endringsprosessen og dens forventede resultater. Dette kan redusere usikkerhet og bygge tillit.

Hva skal til for å lykkes med digitalisering?

Når dere skal ta fatt på digitaliseringen, er det avgjørende å ha klare retningslinjer og mål for å sikre suksess. Digitalisering er som sagt ikke bare en teknisk endring, men en strategisk forvandling som kan gi bedriften et konkurransefortrinn. Under finner du nøkkelfaktorer i en vellykket digitaliseringsprosess. De viser også hvordan teknologi kan integreres i forretningsstrategien for å skape verdier som varer.

1. Tydelig definerte mål

Det er essensielt å identifisere de spesifikke områdene hvor digitalisering kan ha størst innvirkning. For eksempel, hvis din bedrift opplever utfordringer med lagerstyring, kan målet være å implementere et digitalt lagerstyringssystem for å øke effektiviteten.

2. Integrering med forretningsstrategi

Teknologivalg bør reflektere og støtte bedriftens langsiktige strategier. Hvis dere sikter mot å utvide deres markedsandel, kan digital markedsføring og kundeanalyseverktøy være nøkkelinvesteringer.

3. Kundesentrert tilnærming

Forbedring av kundeopplevelsen kan ta mange former, som å innføre en omni-kanal strategi som integrerer offline og online kundeservice. Dette gir en sømløs og personlig kundeopplevelse.

4. Kontinuerlig innovasjon

Bygg en kultur hvor du oppmuntrer de ansatte til å komme med ideer og løsninger som bruker ny teknologi. Dette kan inkludere faste brainstorming-sesjoner eller innovasjonsworkshops.

5. Datadrevet beslutningstaking

Implementer systemer som samler og analyserer data for å gi innsikt i for eksempel kundeatferd, produktetterspørsel og operasjonell effektivitet – altså at dere gjør ting bedre enn konkurrentene deres. Dette kan hjelpe dere med å ta proaktive beslutninger basert på faktiske data.

6. Riktig kompetanse

Riktig kompetanse er kritisk for å lykkes med digitalisering. Å sikre at teamet ditt har riktig kompetanse innenfor de relevante teknologiene er avgjørende. Dette kan innebære opplæring, rekruttering og innleie av eksperter innenfor områder, som kunstig intelligens, maskinlæring, dataanalyse og annen nøkkelteknologi avhengig av bransje, systemer og teknologiplattform. Vi i Folq kan hjelpe dere med å finne de rette IT-spesialistene tilpasset deres behov.

Fremtiden tilhører digitalisering

Digitalisering er mer enn teknologi; det er en omfattende endring i hvordan vi jobber, tenker og interagerer både internt i bedrifter og med kunder. Kjernen i digitalisering er fornyelse og forbedring, noe som krever kontinuerlig tilpasning og læring.

For å lykkes med digitalisering, må bedriften

 • sette noen tydelige mål
 • integrere teknologi med forretningsstrategi
 • fokusere på kundenes behov
 • opprettholde en kultur for innovasjon
 • benytte datadrevet beslutningstaking, og
 • hente inn riktig kompetanse

Dette vil ikke bare forbedre operativ effektivitet, men også åpne opp for nye muligheter og vekst. Digitalisering er nøkkelen til fremtidig – og i mange tilfeller nåværende – suksess. Dette er en spennende tid med mange muligheter for deg som er villig til å tilpasse seg, investere og omfavne digital transformasjon.

Fremtiden tilhører deg som velger og investerer i digitalisering.

Har du behov for en dyktig IT-spesialist?

Send forespørsel