BloggHvor står konsulentmarkedet halvveis ut i høsten?

Hvor står konsulentmarkedet halvveis ut i høsten?

Vi er nå et godt stykke inne i høsten vi alle var spente på, og tar derfor en fot i bakken for å sjekke status på konsulentmarkedet. Basert på innsikt fra Folq og samtaler med salgsansvarlige fra flere konsulentselskap ønsker vi å gi et ærlig inntrykk av hvordan konsulentmarkedet oppleves nå.

Alf Ruben Kvamme
Publisert 19.10.2020
Oppdatert 29.11.2023
4 min lesetid
Foto: Mikey Harris fra Unsplash
Foto: Mikey Harris fra Unsplash

Noe lavere behov enn normalt, erfarne utviklere er mest ettertraktet

Alle konsulentselskapene vi har snakket med rapporterer om en god del færre oppdrag enn i normalsituasjonen. Selv om man har sett en økning i behov hos enkelte selskap, som offentlig sektor innen helse og arbeid, jevnes det ut av nedgang hos andre bransjer. Statistikken hos Folq gir et noe mer optimistisk bilde: vi har registrert økt pågang fra oppdragsgivere i august og september, og tallene viser en pågang på høyde med og over hva den var i månedene før pandemien.

Når det gjelder etterspørsel etter ulike typer kompetanse forteller konsulentselskapene at det har vært flere forespørsler på utviklere enn designere, prosjektledere og forretningsrådgivere. Dette kommer sannsynligvis av at kundene må holde systemene sine i drift, nedprioriterer nye prosjekter og kjører nedbemanning på mer administrative roller. Trenden stemmer delvis med det vi ser hos Folq; av 65 utlyste oppdrag søker 38% etter utviklere og 40% etter prosjektlederkompetanse. For direkte henvendelser fra oppdragsgivere er tallene noe annerledes, der flest er rettet mot utviklere (≈65%), deretter designere.

Videre opplever mange konsulentselskap at det er langt mer utfordrende å få inn juniorer, og at kundene prioriterer seniorkompetanse. Noen har inntrykk av at behovet er på vei til å ta seg opp, samtidig som andre forteller at det virker som flere nyutdannede har gått inn gratis hos kunder, og muligens vil tilbys til lave rater fra nyttår.

Fortsatt pressede timepriser

Flere konsulentselskap forteller at de har økt salgsinnsatsen for å kompensere for manglende henvendelser over den siste perioden. Det kan virke som om det fortsatt er høy ledighet og derfor mange kandidater om beinet for de oppdragene som kommer ut – eksempelvis mottok Ruter/Konsentra 42 tilbud på en prosjektlederstilling utlyst i september.

Som følge av dette bruker kundene lenger tid på innleie og snakker med flere leverandører. Den økte konkurransen fører til at timeprisene utfordres. I de offentlige konkurransene er inntrykket at flere leverandører har tilbudt konsulenter til langt lavere timepriser enn normalt, spesielt for juniorer og prosjektledere. Ellers så vi før sommeren at en senior utvikler gå for 50-200 kr under markedspris hos enkelte kunder, mens vi i august og september har merket at prisene har begynt å normalisere seg.

Forsiktig optimisme

De fleste vi har snakket med forteller at salget har løsnet noe, men forventer et fortsatt tøft marked fremover, der mye avhenger av hvordan koronasituasjonen utvikler seg. Mange har inntrykk av at noen kunder avventer igangsetting av nye prosjekter, både grunnet økonomisk usikkerhet, men også fordi hjemmekontorsituasjonen gjør det mer utfordrende. Samtidig har andre selskap tilegnet seg den "nye normalen" og fokuserer nå på å ta igjen eventuell tapt fart. Allikevel, de fleste tror vi vil merke etterdønningene av pandemien en god stund videre, for eksempel i form av prispress.

Er du konsulent gjør vi alt vi kan for å sikre at mulighetene som finnes i markedet blir tilgjengelig for deg på Folq-plattformen. Representerer du et selskap som trenger konsulentbistand, kan du benytte Folq til å håndplukke kvalitetssikrede konsulenter i ro og mak.

På utkikk etter oppdrag?

Registrer deg