Gå til hovedinnhold

IT-arkitekten - din trygghet når digitale veier og bygninger skal bygges

Hei der, vurderer du å engasjere en IT-arkitekt? Da er det her du skal være! I denne artikkelen viser vi deg veien til riktig it-arkitekt for ditt prosjekt.

Og vet du hva det beste er? Vi har fjernet det meste av mystikken rundt dette fagområdet som mange synes er stort og skummelt. Hvordan? Med en ordliste!

La oss sammen bane ut veien mot å skape applikasjoner, systemer, porteføljer og trygge infrastrukturer med din Jedi master innenfor IT-arkitektur.

Hvis du er en it-arkitekt selv, kanskje det er oss du skal ta en kaffe med? Les i så fall mer her.

Bilde

Hva er en IT-arkitekt?

En IT-arkitekt er en ekspert på digital infrastruktur og teknologi. De er ansvarlige for å designe og implementere systemer og applikasjoner som er trygge, effektive og skalerbare. Med deres hjelp kan bedrifter bygge robuste digitale løsninger som kan støtte deres ambisiøse vekststrategier.

IT-arkitekter jobber også med å identifisere og eliminere teknologiske flaskehalser for å sørge for smidig og sømløs integrasjon mellom ulike IT-systemer. Så hvis du ønsker å bygge en digital arkitektur som hjelper deg å oppnå suksess i den digitale tidsalderen, trenger du en it-arkitekt på laget ditt.

Hva gjør en IT-arkitekt?

En IT-arkitekt jobber ofte med flere avdelinger og team innad i en bedrift for å sikre at de digitale systemene som bygges er harmoniske og opprettholder virksomhetens overordnede målsettinger.

Noen av hovedoppgavene til en IT-arkitekt inkluderer:

  • Planlegging og design av digitale systemer: IT-arkitekter er ansvarlige for å skape en digital infrastruktur som kan oppfylle bedriftens behov. Dette inkluderer planlegging og design av datasentre, nettverk, programvarearkitektur og sikkerhetsløsninger.
  • Integrering av eksisterende systemer: Bedrifter har ofte flere eksisterende systemer som ikke nødvendigvis snakker sammen. En IT-arkitekt kan hjelpe til med å integrere disse systemene slik at data kan flyte sømløst mellom ulike avdelinger og team.
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse: En IT-arkitekt må også være på vakt mot særlig sårbarheter for bedriftens IT-systemer og portefølje. De kan identifisere risikoer knyttet til forskjellige teknologiske valg eller arkitektoniske løsninger og komme med forslag til hvordan man kan redusere eller eliminere slike risikoer.
  • Implementering og overvåking: Etter at digitale systemer er planlagt, designet og integrert, vil IT-arkitekten ofte ha en rolle i å implementere og overvåke dem. Dette kan omfatte å sette opp overvåkingsløsninger, sikre at systemene er tilgjengelige for brukerne og sørge for at de er i samsvar med eksisterende sikkerhetsstandarder.

Oppsummert: En IT-arkitekt er en nøkkelperson i bedriftens digitale strategi og suksess. Deres ekspertinnsikt og helhetlige tilnærming kan hjelpe din bedrift med å bygge robuste og smidige digitale systemer som kan støtte dine forretningsmål og ambisiøse vekststrategier.

Lurer du på hvor du finner den perfekte IT-arkitekten for ditt prosjekt? Du har kommet til rett sted! Vi har en fin base av landets fremste IT-arkitekter beredt for å ta på seg komplekse problemstillinger som holder deg våken om natten. Bli bedre kjent med noen av dem her.

It-arkitektens superkrefter

Som mange andre IT-jobber kan også denne deles inn i "harde skills" og "myke skills". Harde skills er ferdigheter du lærer gjennom studier, kurs, sertifiseringsprogrammer på nett eller gjennom formell, organisert opplæring mens du jobber.

Myke ferdigheter er vanskeligere å kvantifisere og forklare, fordi de er ikke-tekniske ferdigheter som ligner på personlighetstrekk. For eksempel kan evnen til å slå av en prat med hvem som helst og finne ut hva de vil, kalles "å være selskapelig og sosialt dyktig". Likevel regnes det også som en myk ferdighet i forretningsverdenen. Kommunikasjon er viktig, også for IT-arkitekten du skal engasjere.

Harde skills

Skytjenester

Jo mer IT-funksjoner går til skyen, jo viktigere blir denne plattformen for alle digitale superhelter. IT-arkitekter bør kjenne til alle skyoperasjoner, som å skalerere og dele ressurser.

IT-ledelse

IT-arkitekter må vite hvordan de skal håndtere ressurser som datamaskin maskinvare, data, datasentre og programvare.

IT-sikkerhet

Takket være spredningen av online datatyveri, hacking, virus og andre cyberangrep, har den digitale verden satt en høy standard for cybersikkerhet.

Systemarkitektur

Denne tøffe ferdigheten dekker oppførselen, strukturen og visningene til IT-systemer via et konseptuelt modell. Ferdigheten inkluderer moduler og subsystemer som fungerer i det overordnede systemet.

Virtualisering

Virtuelle maskiner som maskinvareplattformer, lagringsenheter og nettverksressurser er kritiske i dagens IT-verden. IT-arkitekter må ha en solid forståelse av hvordan de skal inkorporere virtuelle ressurser i sine løsninger.


Myke skills

Analytiske ferdigheter

Det har blitt sagt mye om dataanalyse i vår IT-alder, men her snakker vi om gode gamle analytiske ferdigheter som ikke krever digitale ressurser. En person med analytiske ferdigheter kan tolke og forstå kompleks informasjon for å ta effektive og effektive beslutninger. Dette inkluderer kritisk tenkning og problemløsningsevner.

Kommunikasjon

Her er greia: Å ha god kommunikasjon er et must, spesielt i denne jobben, enten det er skriftlig eller muntlig. IT-folk trenger en dyktig guide og noen som kan forklare komplekse deler av prosjektet, og de ikke-så-tekniske folka trenger at alt blir tydelig forklart på et språk de skjønner.

Organisatoriske ferdigheter

Uten organisatoriske ferdigheter kan et IT-prosjekt lett bli kaotisk og ineffektivt. En IT-arkitekt må ha organisatoriske ferdigheter for å kunne planlegge, designe og implementere komplekse IT-systemer som møter virksomhetens behov og krav. Dette inkluderer å kunne koordinere med ulike team, håndtere ressurser og tidsplaner, og sikre at prosjektet går på skinner fra start til slutt.

Slik bygger du bro (*knis*) med en IT-arkitekt - en gloseliste

Våre IT-arkitekter er veldig hyggelige å prate med, og om du får dem engasjerte på fag i en lunsjpause, kan det være lurt å ha noen faglige bærebjelker på plass. OK, nok arkitekt-humor, la oss skride til tegnebrettet:

Microservices

En programvarearkitektur der applikasjoner bygges som en samling av små, løst koblede tjenester som kan utvikles, distribueres og skaleres uavhengig av hverandre.

DevOps

En programvareutviklingsmetodikk som kombinerer utvikling (Dev) og drift (Ops) for å forbedre samarbeid, automatisering og effektivitet i programvareleveranseprosessen.

Cloud-native

En tilnærming til applikasjonsutvikling og -distribusjon som utnytter cloud computing-prinsipper, som skalerbarhet, elastisitet og smidighet, for å bygge og kjøre applikasjoner mer effektivt.

Serverløs IT

En modell for skybasert databehandling der skyleverandøren administrerer infrastrukturen og automatisk allokerer ressurser, slik at utviklerne kun kan fokusere på å skrive og distribuere kode.

Artificial Intelligence (AI)

Simuleringen av menneskelig intelligens i maskiner som kan utføre en rekke oppgaver, f.eks. talegjenkjenning, naturlig språkbehandling, datasyn og maskinlæring.

Maskinlæring (ML)

En undergruppe av kunstig intelligens som fokuserer på utvikling av algoritmer og modeller for å lære datamaskiner prediksjon eller utføre handlinger basert på data uten å være dirtekte programmert for det.

Internet of Things (IoT)

Et nettverk av sammenkoblede fysiske enheter, sensorer og programvare som samler inn og utveksler data, slik at de kan kommunisere og samhandle med hverandre og omgivelsene.

Blokkjede

Blokkjede er som en offentlig og sikker digital bok der informasjon blir lagret i "blokker" som er koblet sammen. Hver blokk inneholder en liste over transaksjoner eller data som er permanent og umulig å endre, noe som gjør det til en pålitelig måte å lagre og dele informasjon på uten behov for en sentral autoritet. Populært innenfor kryptovaluta.

Big Data

Store og komplekse datasett som ikke kan håndteres eller analyseres effektivt ved hjelp av tradisjonelle databehandlingsprogrammer. Det innebærer å samle inn, lagre, behandle og analysere data for å hente ut verdifull innsikt.

Edge Computing

Tenk deg at du har mange smarte enheter rundt deg, som mobiltelefonen din, smartklokken din, og kanskje til og med en intelligent termostat hjemme. Disse enhetene samler inn og behandler massevis av data hele tiden. Vanligvis sendes dataene fra disse enhetene til et sentralt sted langt unna, som en server eller et datasenter, for å bli behandlet og lagret.

Edge Computing er en ny tilnærming som handler om å gjøre ting annerledes. Istedenfor å sende dataene langt unna for behandling, bringer man selve databehandlingen nærmere enhetene. Tenk på det som å ha en liten datamaskin i nærheten som kan ta seg av behandlingen av dataene på stedet.

Hybrid sky

Et databehandlingsmiljø som kombinerer lokal infrastruktur med offentlige og/eller private skytjenester, slik at organisasjoner kan utnytte fordelene ved begge deler.

Container-teknologi

Prosessen med å kapsle inn en applikasjon og dens avhengigheter i en lett og isolert beholder (container) som kan kjøres konsekvent på tvers av ulike databehandlingsmiljøer.

Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD)

En metode for programvareutvikling som innebærer hyppig integrering av kodeendringer, automatisert testing og kontinuerlig distribusjon for å levere programvareoppdateringer raskere og mer pålitelig.

Agile (smidig på norsk)

Agile er en måte å jobbe med programvareutvikling på som handler om å være fleksibel og samarbeide tett. Istedenfor å ha en lang planleggingsfase og deretter jobbe i store porsjoner, jobber man i mindre deler som kalles sykluser. Etter hver syklus får man tilbakemeldinger og justerer kursen for å gjøre forbedringer.

Digital transformasjon

Prosessen med å bruke digital teknologi til å endre forretningsprosesser, drift og kundeopplevelser for å møte nye markedskrav og holde seg konkurransedyktig.


Bilde

Trenger du en IT-arkitekt? Null stress, vi har Folq

Er du på jakt etter en strukturert it-arkitekt? Se ikke lengre, Folq har en perfekt match!

Her hos Folq går vi all in på å hooke deg opp med den ideelle it-arkitekten for dine behov. Vi har samlet en container (pun...igjen...) med talentfulle it-arkitekter, som er eksperter på mangt. Enten du skal jobbe med digital transformasjon i organisasjonen din, eller du trenger hjelp med å sette opp gode infrastrukturer digitalt - her finner du din nye tusenkunstner.

Før intranettet ditt er knekt, finn en it-arkitekt!