Utviklingsleder

Folq er en ordentlig hyggelig, spennende og ambisiøs startup som jobber for å gjøre hverdagen til konsulenter og oppdragsgivere diggere. Vi vet at det er mye å ta tak i i bransjen, og vi utfordrer det etablerte med åpenhet og høy kvalitet i alle ledd. Gjennom markedsplassen vår gir vi konsulenter og oppdragsgivere direkte tilgang til hverandre, og jobber kontinuerlig for å forenkle og automatisere innleieprosessen.

Dette ser vi etter

Vi ser nå etter en “hands on” utviklingsleder som kan hjelpe oss å ta de neste stegene med å bygge plattform og nyttige og smarte tilleggsfunksjoner, og sørge for at vi beveger oss raskere i alle steg i utviklingsprosessen.

Som leder for utvikling vil du

 • Selv bidra til produktutviklingen gjennom å jobbe med alle nivåer av stacken, inkludert sky og infrastruktur - alt avhengig av hva du foretrekker.
 • Ha ansvar for utviklingsprosessen, og kontinuerlig forbedring av denne, samt bidra til å sikre en god hverdag for utviklerne
 • Ha personalansvar for våre interne utviklere, og ansvaret for å følge opp innleide konsulenter
 • Ha hovedansvaret for bemanning og rekruttering av nye teknologer, inkludert konsulentinnleie
 • Sørge for god kompetanseutvikling hos våre teknologer
 • Legge til rette for at teamet kan utvikle løsninger som er både robuste, fremtidsrettede og støtter en høy utviklingstakt, og at vi utvikler i tråd med egne og eksterne krav til sikkerhet, GDPR m.m.
 • Følge opp at prioriteringer omsettes i produktutvikling

Vi ser etter deg som

 • Har erfaring som utvikler og teamleder, og gjerne har vært konsulent selv.
 • Synes utvikling er gøy, og setter pris på å få ny funksjonalitet ut til brukerne i høyt tempo.
 • Motiveres av å jobbe med produktutvikling i tverrfaglige team.

Se også stillingene fullstack- og frontendutviklere i Folq.

Slik jobber vi

Folq-teamet er en gjeng engasjerte og hyggelige folk. Vi er til stede for brukerne våre, og strekker oss langt for å skape de gode opplevelsene – også er vi en sosial gjeng som liker å ha det gøy sammen!


Folq er et ungt selskap i utvikling, der alle i selskapet påvirker hvordan vi jobber. Som flere andre selskap bruker vi målstyringsverktøyet objectives & key results (OKRs). Her får hver og én av oss mulighet til å påvirke prioriteringer og retning for både teknologi og forretning.

For å bryte opp hverdagen og slippe til kreativiteten, har vi etablert “Folqefredagen” – en fast dag hver uke der vi utforsker initiativer, som ikke nødvendigvis er prioritert for øyeblikket. Vi har også satt av én dag hver måned til fagutvikling, der vi selv velger hva vi bruker tid på.


Vi kjører en kombinasjon av hjemmekontor og felles kontortid, hvor målet er å finne en løsning som gir den enkelte det de trenger for å kunne jobbe effektivt. Når vi jobber sammen, er det i moderne lokaler på Youngstorget, med tilknytning til en av Oslos beste kantiner og tilgang på god kaffe fra My Ugly Baby.

Noen av fordelene du får hos oss:

 • Være med på å bygge og forme et selskap i vekst, og være med på en internasjonal ekspansjon
 • Mulighet til å bli medeier i Folq gjennom opsjoner
 • God, subsidiert lunsj, og fantastisk kaffe
 • Sentrale lokaler ved Youngstorget i Oslo

Slik søker du

Send inn CV og noen ord om deg selv til jobb@folq.no. Har du spørsmål om stillingen eller Folq kan du kontakte ht@folq.no. Vi ser frem til å høre fra deg!