Slik funker Folq

Konsulent som sitter i åpent landskap med to kollegaer i bakgrunnen

Hvis du jobber i et konsulentselskap

For selskaper med mer enn én ansatt kjører vi ofte en litt annen modell, der selskapet kan velge at kun én eller noen få personer håndterer kommunikasjonen med oppdragsgiverne.

Det lønner seg at alle konsulentene har synlig profil. Da blir Folqs margin på 7 % for første konsulent i oppdrag. Hvis dere har mer enn én konsulent i oppdrag, reduseres Folqs margin til 5 % for alle konsulentene.

Hvis ikke alle konsulentene har synlig profil hos Folq, er Folqs margin 10 %. Vi tar gjerne en prat om hva dette innebærer, og vi etterstreber å finne en løsning som gir mening for hvert enkelt selskap.

To ansatte i Folq

Av og til velger Folq ut konsulentene

For noen oppdrag er det Folq som velger ut hvilke konsulenter som skal vurderes av oppdragsgiver. Dette gjelder stort sett for offentlige oppdrag og for enkelte oppdragsgivere der Folq har tilgang gjennom store rammeavtaler.