Slik funker Folq

Når du tar oppdrag gjennom Folq, gjelder noen få og enkle prinsipper.

Stort sett fungerer det slik

Hvis du jobber i et konsulentselskap

Som konsulentselskap kan dere velge en eller flere personer som håndterer kommunikasjonen med oppdragsgiverne.

Det lønner seg at alle konsulentene har synlig profil hos Folq. Da er Folqs andel 7% for første konsulent i oppdrag gjennom oss. Hvis dere har mer enn én konsulent i oppdrag, reduseres Folqs andel til 5% for alle konsulentene.

Hvis ikke alle konsulentene har synlig profil, er Folqs andel 10%. Vi tar gjerne en prat om hva det innebærer å ha synlig profil, og vi etterstreber å finne en løsning som gir mening for hvert enkelt selskap. Det kan f.eks. være mulig å få beste prismodell uten at alle eksponeres, hvis grunnen er at konsulentene primært har kompetanse som ikke tilbys gjennom Folqs plattform.

Av og til velger Folq ut konsulentene

For noen oppdrag, er det Folq som velger ut hvilke konsulenter som skal vurderes av oppdragsgiver. Dette gjelder nesten utelukkende offentlige oppdrag, og henger sammen med loven om offentlige anskaffelser.

Les mer om slike oppdrag her