Tredjepartsleverandører

For å gi en best mulig markedsplass til våre brukere benytter vi oss i en del tilfeller av tredjepartsløsninger. Under har vi listet opp alle tredjepartsløsningene som benyttes i våre løsninger, og kort beskrevet hva formålet med disse er.